Colorker District Испанская плитка

     
     
     
Colorker District +27416 Плитка облиц. керамич. DISTRICT SABBIA (НОВ.ПАК.), 25x75 (215263)
+27416 Плитка облиц. керамич. DISTRICT SABBIA (НОВ.ПАК.), 25x75 (215263)
0* руб./м2

     
     
     
Colorker District +28721 Плитка облиц. керамич. DISTRICT DENIM (НОВ.ПАК.),  9мм, 25x75 (215265)
+28721 Плитка облиц. керамич. DISTRICT DENIM (НОВ.ПАК.), 9мм, 25x75 (215265)
2400* руб./м2
Остаток: 15.09 м2

     
     
     
Colorker District +27702 Плитка облиц. керамич. DISTRICT TRADITION DECOR (НОВ.ПАК.),  9мм, 25x75 (215270)
+27702 Плитка облиц. керамич. DISTRICT TRADITION DECOR (НОВ.ПАК.), 9мм, 25x75 (215270)
2400* руб./м2
Остаток: 18.86 м2

     

 

* Рекомендованная розничная цена без учета «СКИДКА ДНЯ»